00:29:19  * AtumTquit (Quit: AtumT)
00:56:58  * stalledquit (*.net *.split)
00:56:58  * Net147quit (*.net *.split)
00:56:58  * mylesborinsquit (*.net *.split)
00:57:00  * dobsonquit (*.net *.split)
00:57:00  * chrisdickinsonquit (*.net *.split)
00:57:00  * wingoquit (*.net *.split)
00:57:00  * djddutyquit (*.net *.split)
00:57:02  * devsnekquit (*.net *.split)
00:57:02  * decoder_quit (*.net *.split)
00:57:02  * Kronuzquit (*.net *.split)
00:57:02  * Bakkotquit (*.net *.split)
00:57:03  * microcolonelquit (*.net *.split)
00:57:03  * Ultrasaucequit (*.net *.split)
00:57:04  * wycatsquit (*.net *.split)
00:57:04  * mikolalysenkoquit (*.net *.split)
00:57:06  * pandemquit (*.net *.split)
00:57:06  * joyeequit (*.net *.split)
00:57:06  * RT|Chatzillaquit (*.net *.split)
00:57:07  * codebyterequit (*.net *.split)
00:57:07  * TimothyGuquit (*.net *.split)
00:57:09  * rwaldronquit (*.net *.split)
00:57:09  * caitpquit (*.net *.split)
00:57:11  * oleavrquit (*.net *.split)
00:57:12  * trungl-botquit (*.net *.split)
00:57:12  * littledan_quit (*.net *.split)
00:57:12  * zv_quit (*.net *.split)
00:57:12  * dexterfooquit (*.net *.split)
00:57:13  * saurikquit (*.net *.split)
00:57:13  * jochen__quit (*.net *.split)
00:57:13  * benglquit (*.net *.split)
00:57:13  * evilpiequit (*.net *.split)
00:57:14  * arvquit (*.net *.split)
00:57:14  * paulfryzelquit (*.net *.split)
00:57:14  * chimera3________quit (*.net *.split)
00:57:14  * lykkinquit (*.net *.split)
00:57:14  * ofrobots__quit (*.net *.split)
00:57:14  * bradleymeckquit (*.net *.split)
00:57:14  * ryzokukenquit (*.net *.split)
00:57:14  * JaseWquit (*.net *.split)
00:57:14  * mmarchiniquit (*.net *.split)
00:57:14  * s1341quit (*.net *.split)
00:57:14  * Garbeequit (*.net *.split)
00:57:15  * mathiasbynensquit (*.net *.split)
00:57:15  * akleinquit (*.net *.split)
00:57:15  * rosseauxquit (*.net *.split)
00:57:15  * bterlsonquit (*.net *.split)
00:57:15  * trevnorrisquit (*.net *.split)
00:57:16  * dhermanquit (*.net *.split)
01:03:28  * decoder_joined
01:03:28  * ofrobots__joined
01:03:28  * littledan_joined
01:03:28  * ryzokukenjoined
01:03:28  * JaseWjoined
01:03:28  * bradleymeckjoined
01:03:28  * mmarchinijoined
01:03:28  * RT|Chatzillajoined
01:03:28  * Kronuzjoined
01:03:28  * microcoloneljoined
01:03:28  * devsnekjoined
01:03:28  * Bakkotjoined
01:03:28  * djddutyjoined
01:03:28  * s1341joined
01:03:28  * Garbeejoined
01:03:28  * akleinjoined
01:03:28  * mathiasbynensjoined
01:03:28  * stalledjoined
01:03:28  * zv_joined
01:03:28  * Net147joined
01:03:28  * rosseauxjoined
01:03:28  * mylesborinsjoined
01:03:28  * wycatsjoined
01:03:28  * jochen__joined
01:03:28  * bterlsonjoined
01:03:28  * Ultrasaucejoined
01:03:28  * oleavrjoined
01:03:28  * evilpiejoined
01:03:28  * codebyterejoined
01:03:28  * TimothyGujoined
01:03:28  * mikolalysenkojoined
01:03:28  * dhermanjoined
01:03:28  * bengljoined
01:03:28  * rwaldronjoined
01:03:28  * caitpjoined
01:03:28  * dobsonjoined
01:03:28  * chrisdickinsonjoined
01:03:28  * wingojoined
01:03:28  * dexterfoojoined
01:03:28  * pandemjoined
01:03:28  * joyeejoined
01:03:28  * trungl-botjoined
01:03:28  * trevnorrisjoined
01:03:28  * arvjoined
01:03:28  * paulfryzeljoined
01:03:28  * chimera3________joined
01:03:28  * lykkinjoined
01:03:28  * saurikjoined
02:38:48  * RT|Chatzilla_joined
02:40:22  * RT|Chatzillaquit (Ping timeout: 260 seconds)
02:40:28  * RT|Chatzilla_changed nick to RT|Chatzilla
15:29:46  * RT|Chatzillaquit (Quit: ChatZilla 0.9.86.1 [Firefox 2.0.0.22pre/2016020317])
15:47:07  * seventhjoined
16:29:23  * AtumTjoined
17:13:59  <trungl-bot>Tree closed by [email protected]: closed (https://ci.chromium.org/p/v8/builders/luci.v8.ci/V8%20Linux64%20TSAN/21991 from ba735dde20869a2ae4781c880184dcf8f1a1a5fd)
17:24:04  <trungl-bot>Tree opened by [email protected]: Tree is open (Automatic: Boa sorte!)
17:47:29  * ofrobots__quit
17:47:50  * ofrobots__joined
19:43:50  * seventhquit (Remote host closed the connection)
19:52:24  * seventhjoined
20:31:28  * seventhquit (Remote host closed the connection)
22:29:47  * RT|Chatzillajoined
23:18:53  * AtumTquit (Quit: AtumT)